ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
про надання туристичних, екскурсійних послуг
Цей документ є офіційною публічною пропозицією (далі по тексту – Договір, Оферта) укласти Договір про надання туристичних послуг або Договір про надання екскурсійних послуг, за яким Туроператор безпосереднього або через Турагента з однієї сторони,  і Турист, який своїми діями на Веб-сайті виявив намір придбати туристичну, екскурсійну послугу, засобами електронного або телефонного зв’язку підтвердив замовлення і оплатив його (акцептував публічну оферту) з іншої Сторони, в подальшому іменовані разом “Сторони”, врегульовують правовідносини з надання туристичних або екскурсійних послуг на викладених в цій Оферті умовах.
Відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України даний Договір вважається укладеним з моменту прийняття Туристом пропозиції про укладення Договору (акцепт). 
Повним і беззастережним прийняттям (акцептом) цієї оферти є вчинення дій по замовленню туристичних, екскурсійних послуг за допомогою Веб-сайту www.otdihnavse100.com.ua та здійснення платежу в рахунок оплати замовленої туристичної чи екскурсійної послуги.
Даний Договір є публічним та, згідно статей 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 • ТУРОПЕРАТОР - суб’єкт господарювання (Товариство з обмеженою відповідальністю “Відпочинок на всі сто”, Код ЄДР 40567391), який здійснює діяльність на підставі ліцензії на право провадження туроператорською діяльністю (Наказ Мінекономрозвитку від 29.09.2016 № 1662) і для якого виключною діяльністю є організація та забезпечення створення туристичного продукту, реалізація та надання туристичних чи екскурсійних послуг, а також посередницька діяльність із надання характерних та супутніх послуг.
 • ТУРАГЕНТ - суб’єкт господарювання, вказаний в Розділі 11 цього Договору, який здійснює посередницьку діяльність з реалізації туристичного продукту туроператорів та туристичних, екскурсійних послуг інших суб'єктів туристичної діяльності, а також - посередницьку діяльність щодо реалізації характерних та супутніх послуг.
 • ТУРИСТ - особа яка прийняла акцепт цієї публічної оферти та яка здійснює подорож по Україні або до іншої країни на термін від 24 годин до 1 року, без здійснення будь-якої оплачуваної діяльності та із зобов'язанням залишити країну або місце перебування в зазначений термін.
 • ТУРИСТИЧНИЙ ПРОДУКТ - попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною на Веб-сайті ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань об'єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо).
 • ЕКСКУРСІЯ - туристична послуга, тривалістю до 24 годин, у супроводі гіда-екскурсовода, надається за визначеною на Веб-сайті ціною, за заздалегідь затвердженим маршрутом, для забезпечення задоволення духовних, естетичних, інформаційних потреб туристів.
 • Веб-сайт - сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, пов’язаної між собою і структурованої у межах адреси веб-сайту в мережі Інтернет за посиланням www.otdihnavse100.com.ua створений для укладення Договору про надання туристичних або екскурсійних послуг, на підставі ознайомлення Туриста з описом туру чи екскурсії на вказаному Веб-сайті.
 • Інші визначення і терміни вживаються в значеннях відповідно до Закону України “Про туризм” та чинного законодавства України.

 2. ПРЕДМЕТ ТА ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

 2.1. Даний Договір публічної оферти поширюється на правовідносини:

2.1.1.Надання туристичних чи екскурсійних послуг безпосередньо Туроператором; 

 2.1.2. Надання туристичних послуг іншими Туроператорами, від імені та в інтересах яких діють будь-який з Турагентів, на підставі укладених Агентських Договорів.

2.2. Предметом даного Договору публічної оферти є правовідносини, які виникають безпосередньо між Туристом та Туроператором або між Туристом та Туроператором за посередництва Турагента, за якими Туроператор за плату зобов'язується забезпечити надання Туристу комплексу туристичних або екскурсійних послуг, а Турист зобов'язується оплатити такі послуги та прийняти їх.

2.3. Всю інформацію про тур або екскурсію, істотні умови Договору про надання туристичних, екскурсійних послуг, Турист отримує шляхом ознайомлення з описом послуг на Веб-сайті та отримання додаткової інформації від менеджерів Туроператора, Турагента.

2.4. Замовлення туру чи екскурсії здійснюється Туристом після ознайомлення з істотними умовами надання туристичної послуги та відправлення відповідної електронної заявки-замовлення через електронну форму на Веб-сайті або за номером телефону, який вказаний на Веб-сайті.

2.5. Туроператор/Турагент, після узгодження істотних умов надання туристичної або екскурсійної послуги з Туристом, отримання необхідної інформації від Туриста (паспортні дані, засоби зв’язку, кількість учасників туру/екскурсії тощо) підтверджує замовлення туристичної або екскурсійної послуги.

2.6. Після підтвердження замовлення туристичної або екскурсійної послуги, Турист оплачує вартість послуги.

2.7. Після акцепту оферти, Турист засобами електронного зв’язку отримує підтвердження оплати послуг, а також інформацію про придбаний тур чи екскурсію із зазначенням всіх істотних умов надання такої послуги, документ про здійснену оплату замовленої послуги.

 3. ПРАВА ТУРИСТА

3.1.Отримувати необхідну і достовірну інформацію про тур чи екскурсію. 

3.2. Вільно обирати туристичні чи екскурсійні послуги.

3.3.Отримати комплекс замовлених та оплачених послуг.

3.4.Звертатись до Туроператора із заявами/зверненнями/пропозиціями чи скаргами.

3.5.Інші права, передбачені законодавством України.

4. ПРАВА ТУРОПЕРАТОРА/ТУРАГЕНТА

4.1. Отримувати від Туриста достовірну інформацію, необхідну для надання туристичних чи екскурсійних послуг.

4.2. Відмовити в наданні туристичних, екскурсійних послуг, в разі неповної або несвоєчасної оплати туру, екскурсії.

4.3. Внести зміни до умов надання послуг або розірвати цей Публічний Договір, у зв’язку з зміною істотних умов та обставин, якими Сторони керувались під час укладання цього Публічного Договору,

4.4. При розірванні договору з ініціативи Туриста утримувати суми фактично понесених  Туроператором витрат у зв'язку з організацією туру.

4.5.Розірвати договір без відшкодування збитків Туристу, в разі порушення Туристом загальноприйнятих норм і правил поведінки, грубого порушення правил поведінки в місцях тимчасового перебування.

4.6. Скасувати проведення туру/екскурсії в односторонньому порядку, здійснивши повне повернення сплачених Туристом грошових коштів, крім випадків, коли відповідне скасування туру відбулось внаслідок дії обставин непереборної сили.

5. ОБОВ’ЯЗКИ ТУРИСТА/ЕКСКУРСАНТА

5.1. Детально ознайомитись із усіма положеннями цієї Публічної ОФерти та інформацією про Тур чи Екскурсію на Веб-сайті.

5.2. Оплатити вартість туристичних, екскурсійних послуг.

5.3. Надати достовірні дані та інформацію про обставини, що перешкоджають здійсненню подорожі.

5.4. Виконувати митні та прикордонні правила, у випадку поїздки за кордон.

5.5. Не порушувати громадські правила, вимоги добропорядності, етики і моралі, дотримуватись вимог нормативно-правових актів.

5.6. Мати при собі всі необхідні речі та препарати, необхідні для забезпечення особистої першої медичної допомоги, з урахуванням свого стану здоров'я.

5.7.Відшкодовувати збитки, завдані своїми неправомірними діями.

5.8. При настанні страхового випадку Турист/Екскурсант зобов’язаний діяти відповідно до інструкції, яка викладена у страховому полісі (претензії по відповідних у зв’язку з цими витратами пред’являються до страхової компанії).

5.9. Дотримуватися правил поведінки в турі чи екскурсії:

 • - з’являтись на посадку автобусу/поїзду завчасно, не пізніше ніж за 30 хвилин до часу відправлення, а у випаду авіаперельоту -  прибути не пізніше ніж за 2 години до часу вильоту.
 • - поводити себе взаємоввічливо з іншими учасниками туру/екскурсії.
 • - утримуватись від провокування конфліктних ситуацій.
 • - дотримуватись прохань та наказів керівника групи/гіда/екскурсовода/водія автобуса/провідника поїзда.
 • - під час поїздки в автобусі/поїзді забороняється палити чи використовувати системи нагрівання тютюну, вживати спиртні напої, вживати продукти харчування, які мають специфічний запах або можуть зіпсуватись, розлитись, протекти, користуватись різким парфюмом чи дезодорантом, голосно розмовляти чи здіймати галас, вживати лайливі слова та поводити себе аморально.

6. ОБОВ’ЯЗКИ ТУРОПЕРАТОРА

6.1. Забезпечити надання Туристу комплексу туристичних послуг (туристичний продукт) або екскурсійних послуг Екскурсанту, відповідно до умов цієї Публічної оферти.

6.2. Повернути Туристу/Екскурсанту сплачені ним грошові кошти протягом 25 (двадцяти п’яти) робочих днів з моменту відмови Туриста/Екскурсанта від туристичних чи екскурсійних послуг, за виключенням сум, зазначених в п. 8.3. цього Договору.

6.3. Надати Туристу інформацію про умови надання туристичних чи екскурсійних послуг: 

 • його права, обов'язки та правила поведінки;
 • умови страхування;
 • порядок відшкодування завданих збитків;
 • умови відмови від послуг;
 • правила перетину державного кордону.

7. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

7.1. Договір набирає чинності з моменту акцепту Оферти і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язання за цим Договором.

7.2. Турист чи Екскурсант вправі заявити про розірвання Договору - відмовитись від послуг, шляхом надсилання Туроператору відповідного електронного повідомлення.

7.3. Розірвання Договору відбувається після вирішення питання про застосування фінансових санкцій відносно Туриста/Екскурсанта, передбачених п. 8.3 цього Договору.

7.4. Надання послуг відповідно до цього Договору здійснюється на умовах 100% передоплати. 

7.5. Вартість послуг визначається для кожного туру чи екскурсії окремо, про що розміщується інформація на Веб-сайті.

7.6. Турист/екскурсант проводить оплату в момент прийняття оферти, шляхом безготівкової оплати суми, вказаної на Веб-сайті через електронну платіжну систему або за банківськими реквізитами Турагента/Туроператора.

7.7. Зміна вартості (ціни) туру чи екскурсії після акцепту цієї оферти допускається лише у разі необхідності врахування зміни тарифів на транспортні послуги, запровадження нових або підвищення діючих ставок податків і зборів та інших обов'язкових платежів, зміни курсу гривні до іноземної валюти, в якій виражена вартість туристичного продукту (у випадку придбання закордонного туру).

7.8. Зміна вартості (ціни) туру чи екскурсії можлива не пізніш як за 10 днів до початку туристичної чи екскурсійної подорожі. При цьому збільшення ціни послугу не може перевищувати 5 (п’яти) відсотків його початкової ціни. У разі якщо ціна послуги вища за початкову ціну більш ніж на 5 (п’ять) відсотків, Турист/Екскурсант має право відмовитися від виконання договору, а Туроператор зобов'язаний повернути йому раніше сплачену суму.

7.9. Несплата або неповна сплата вартості замовлених туристичних чи екскурсійних послуг в погоджені терміни, вважається відмовою від замовлених послуг зі сторони Туриста/Екскурсанта.

7.10. Послуги вважаються наданими належним чином та в повному обсязі, якщо протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту надання послуг за цим Договором, на адресу Турагента/Туроператора не надані обґрунтовані заперечення чи претензія стосовно якості наданих послуг.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Публічного Договору в порядку, передбаченому цією Офертою та чинним законодавством України.

8.2. Туроператор не несе відповідальність за

 • втрату документів чи особистих речей чи багажу.
 • неявку чи запізнення на реєстрацію в аеропорт відправлення чи на місце відправлення автобуса/поїзда.
 • недотримання Туристом/Екскурсантом встановлених авіакомпанією правил поведінки на борту літака, правил автобусного чи залізнодорожного перевезення.
 • відмову Туристу та (або) особам, що прямують разом з ним у наданні візи консульськими службами іноземних держав.
 • відсутність у Туриста належним чином оформленого закордонного паспорта до початку туристичного обслуговування, а також документів, необхідних для вивезення за кордон дітей.
 • зняття Туриста/Екскурсанта з рейсу під час проходження митного та прикордонного контролю, а також за розпорядженням місцевої влади чи інших установ, організацій.
 • скасування чи зміну часу відправлення і пункту призначення авіарейсів та автобусів і пов'язаних з цим змін програми туру.
 • збитки, завдані Туристом/Екскурсантом в період надання послуг.
 • неправомірну поведінку Туриста/Екскурсанта.
 • невиконання / неналежне виконання Договору внаслідок виникнення обставин непереборної сили.
 • Турагент/Туроператор не несе відповідальності за обставини, на які він не може прямо впливати, такі як наприклад: неввічливе ставлення персоналу приймаючої сторони, технічні проблеми у зовнішніх чи внутрішніх мережах, поломки в електроприладах номеру, погодні умови, прийняття рішень адміністрацією приймаючої сторони, органами місцевого самоврядування, органами влади про здійснення капітальних реконструкцій на території засобу розміщення, або на сусідніх територіях та інші обставини. 
 • За невідповідність наданого туристичного обслуговування суб’єктивним очікуванням та оцінкам Туриста, в тому числі - за дії чи бездіяльність адміністрації засобу розміщення Туристів.

8.3. Відмова від туру тягне для Туриста за собою настання наступних штрафних санкцій:

 • відмова менш ніж за 21 день до початку туру - 30% від загальної вартості послуг;
 • відмова менш ніж за 15 днів до початку туру - 50% від загальної вартості послуг;
 • відмова менш ніж за 5 днів до початку туру - 100% від загальної вартості послуг.

8.4. Відмова від екскурсії тягне для Екскурсанта за собою настання наступних штрафних санкцій:

 • відмова менш ніж за 5 днів до початку екскурсії - 100% від загальної вартості послуг.

8.5. При  неявці Туриста/Екскурсанта на рейс, або при відмові в перетині кордону та/або достроковому перериванню туру у зв’язку з рішенням компетентних органів державної влади Україна та/або країни перебування чи транзиту, вартість невикористаних туристичних, екскурсійних послуг не повертається.

8.6. При відмові Туриста від виконання цього Договору за яким подорож починається у період Новорічних та Різдвяних свят (з 20 грудня по 10 січня), у період Травневих свят (з 26 квітня по 10 травня) у періоди виставок, ярмарок, релігійних, етнічних, національних свят, інших державних свят, спортивних змагань, які характеризуються підвищеним попитом на туристичні, екскурсійні послуги - вартість оплачених туристичних чи екскурсійних послуг не повертається, незалежно від термінів відмови Туриста/ Екскурсанта від замовлених послуг.

8.7. У випадку дострокового припинення Туристом/Екскурсантом терміну перебування в поїздці, та (або) невикористання замовлених послуг, з будь-яких причин, Туроператор/Турагент не несе відповідальності за такі дії Туриста та не здійснює компенсації за не отримані послуги.

8.8. Турист несе відповідальність за своєчасність оплати вартості замовлених послуг.

8.9. У випадку ненадання Туристу/Екскурсанту належно оплачених туристичних чи екскурсійних послуг Туроператор зобов'язується відшкодувати йому вартість таких не наданих послуг, за винятком випадків, передбачених цією Публічною офертою.

8.10. Відповідальність за належне надання послуг перевезення перед Туристом несуть авіаперевізники відповідно до міжнародних правил та чинного законодавства України. Претензії Туристів розглядаються авіаперевізниками на основі законодавства України та правил міжнародних перевезень.

9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо воно є наслідком незалежних від їх волі обставин, в тому числі: стихійного лиха, пожежі, повені, землетрусів, воєнних дій, цивільних безладь, страйків, поширення епідемій, введення карантину, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану, змін вимог законодавства, заборон або інших дій державних органів тощо, що перешкоджають належному виконанню зобов'язань за цим Договором.

9.2. При виникненні зазначених обставин непереборної сили термін виконання зобов'язань за цим Договором змінюється відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини. Сторони зобов’язуються узгодити зміну дати туристичного обслуговування чи заміни туру, або вжиття інших альтернативних заходів, направлених на добровільне врегулювання.

9.3. Сторони узгодили, що настання такої обставини непереборної сили як прийняття рішень органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, якими запроваджуються посилені протиепідеміологічні чи карантинні заходи є обставиною форс-мажору, яка не потребує окремого документального підтвердження зі сторони спеціалізованих установ.

9.4. Сторона, яка потрапила під дію форс-мажорних обставин та виявилася внаслідок цього неспроможною виконувати зобов’язання за цим Договором, зобов’язана проінформувати про це іншу Сторону. 

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Турист/Екскурсант гарантує, що володіє всіма правами та повноваженнями, необхідними для укладення і виконання Договору, що вказав достовірні дані під час користування Веб-сайтом чи замовлення послуг.

10.2. Всі вказані Туристом/Екскурсантом засоби зв’язку є належним та допустимим засобами для обміну інформацією спрямованої на виконання цього Договору.

10.3. Турист/Екскурсант дає згоду на збір і обробку його персональних даних в обсязі необхідному для надання туристичних/екскурсійних послуг. Турагент/Туроператор мають право використовувати отриману персональну інформацію виключно з метою виконання цього Публічного договору.

10.4. Акцептом оферти Турист/Екскурсант підтверджує факт надання йому всієї необхідної інформації для здійснення туристичної чи екскурсійної подорожі.

10.5. Турист/Екскурсант підтверджує та погоджується, що туристичне, екскурсійне обслуговування може здійснюватись як українською, так і російською мовами.

10.6. Сторони визнають юридичну силу документів, складених в електронній формі (заявок, актів, повідомлень, рахунків, угод, листів та ін.), які направляються електронною поштою за вказаними в договорі реквізитами, якщо можливо достовірно встановити, що документ виходить від сторони договору.

10.7. Сторони виходять з того, що електронне повідомлення, спрямоване з електронної поштової адреси Сторони, висловлює її справжнє волевиявлення і намір укласти, змінити чи розірвати домовленості у відповідності до значення тієї чи іншої дії, визначеної договором.

11. РЕКВІЗИТИ

ТУРОПЕРАТОР

Товариство з обмеженою відповідальністю 

Відпочинок на всі сто”

Код ЄДР 40567391

Адреса: 61058, місто Харків, вул. Сумська, буд. 39, офіс 213

Ліцензія на право провадження туроператорської діяльності - Наказ Мінекономрозвитку від 29.09.2016 № 1662

Фінансове забезпечення цивільної відповідальності Туроператора: ПАТ "РВС БАНК", банківська гарантія №3005-19 Г сума гарантії еквівалент 20 000 Євро, термін дії гарантії 28.05.2019 р. - 31.07.2022 р.

ТУРАГЕНТ 

Фізична особа-підприємець

Бондаренко Кирило Ігорович

Паспорт громадянина України МЕ №549269, виданий Лисичанським МВ УМВС України в Луганській області 08 жовтня 2004.

Адреса: 61035, місто Харків, Слобідський район, вул. Слобожанська, буд. 24

ТУРАГЕНТ  

Фізична особа-підприємець

Бондаренко Інесса Геннадіївна

Паспорт громадянина України ЕК №708243, виданий Лисичанським МВ УМВС України в Луганській області 16 грудня 1997 року

Адреса: 61103, місто Харків, вул. Дерев’янка, буд. 16, к. А, кв. 31

ТУРАГЕНТ

Фізична особа-підприємець 

Зінченко Аліна Ігорівна

РНОКПП 3466606607

Адреса: 61007,, місто Харків, вул.  Зоряна, буд.36, кв.48

ТУРАГЕНТ  

Фізична особа-підприємець

Бондаренко Олеся Сергіївна

РНОКПП 3419604448

Адреса:61058, м. Харків, вул. Клочківська, б.101ж, к.100

ТУРАГЕНТ  

Фізична особа-підприємець

Котова Наталія Сергіївна

РНОКПП 2955611641

Адреса:  61070, Харківська обл., місто Харків, вулиця Дача №55, буд.9, кв.15

ТУРАГЕНТ

Фізична особа-підприємець

Панкратова Ксенія Владиславівна

РНОКПП 3275712983

Адреса: 93120, Луганська обл., місто Лисичанськ, вул. Свердлова, буд.370, кв. 65

Контактні дані:
7632225@gmail.com, 4993131@gmail.com 

+38 063 288 68 69, +38 099 561 22 44, +38 095-499-31-31, +38 093-351-31-31

 


 

 61070, Харківська обл., місто Харків, вулиця Дача №55, буд.9, кв.1511:00
Адреса:  61070, Харківська обл., місто Харків, вулиця Дача №55, буд.9, кв.1511:00